فایل Nvram لنوو A7600H-HV

از این فایل برای ترمیم سریال و بیسباند این مدل استفاده میشود

گوشی را روت کرده و با برنامه MTKDROID فایل را روی گوشی ریستور نمایید

دانلود آخرین نسخه برنامه MTKDROID V2.5.3