فایل nvram لنوو A5500-HV

از این فایل برای ترمیم سریال و بیسباند این مدل استفاده میشود

گوشی را روت کرده و با MTKDROID فایل را روی گوشی ریستور نمایید

دانلود آخرین نسخه برنامه MTKDROID V2.5.3

قیمت این فایل با ارزش فقط ۱۰۰۰۰ تومان