فایل CERT سالم و تست شده سامسونگ J500F

SM-J500G,SM-J500B,SM-J500F,SM-J500E-DS,SM-J500M,SM-J500M-DS,SM-J500NO,SM-J500Y

فایل cert جهت ترمیم سریال کاملا سالم و تست شده