فایل CERT  سالم و تست شده سامسونگ A500H

 

فایل cert جهت ترمیم سریال کاملا سالم و تست شده