فایل فلش فارسی گوشی Smart dido E3510 MT6572

حل مشکل پاک نشدن رمز حتی با وایپ کردن

حل مشکل لوگو و وایپ نشدن

قابل رایت از طریق فلش تولز به همراه

فایل دامپ قابل رایت از طریق ولکانو