فایل فلش فارسی فلش تولز ACER A1-713 

حل مشکل هنگ لوگو

پاک کردن ویروس

آنبریک حل مشکل خاموشی

حاوی اندروید ۴٫۴٫۲ قابل رایت با فلش تولز