فایل حل مشکل خاموشی و هنگ رو آرم و صفحه مشکی P6-U06 MTK

با فلش این فایل گوشی سالم و بدون هیچ مشکلی میاد بالا