رام فارسی Lenovo A7-30H & HC 4.4.2 Call Active قابل رایت با فلش تولز

Tab 2 A7-30hc Black 3-800x800

 

رام کاملا فارسی و کال اکتیو هم اکنون در نوین جی اس ام