حل مشکل خاموشی و صفحه ابی و صفحه مشکلی بعد از فلش  HTC Desire 626G plus

 

حل مشکل خاموشی و صفحه ابی و صفحه مشکلی بعد از فلش  HTC Desire 626ph

فایل اصلاح شده و انبریک  سازگار با سری ۲۰۱۶ 

این مدل  یعنی (+HTC Desire 626ph (Desire 626G در دو سری ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تولید شده که اگر برای سری ۲۰۱۶ فایل های معمول در سایت ها که برای ۲۰۱۵ هست رایت شود باعث خاموشی و یا صفححه بی پس از فلش می شود.

 در صورتی که بعد از فلش این مدل با خاموشی ویا صفحه ابی واجه هستید دستگاه شما از سری ۲۰۱۶ هست و باید از این فایل انبریک استفاده کنید.

این فایل برای مدل های نامبرده در سری ۲۰۱۶ است و روی سی ۲۰۱۵ تست نشود.

مشکل +HTC Desire 626Gفایل فلش+HTC Desire 626G
مشکل فلش+ HTC Desire 626G
صفحه ابی+HTC Desire 626G
مشکل تصویر +HTC Desire 626G
مشکل +HTC Desire 626G بعد از فلش
حل مشکل +HTC Desire 626G
صفحه صورتی +HTC Desire 626G
حل مشکل تصویر+ HTC Desire 626G
حل مشکل خاموشی+ HTC Desire 626G
خاموشی +HTC Desire 626G
HTC Desire 626G+ firmware 2016
HTC Desire 626G+ poroblems
HTC Desire 626G+ screen blue
رام +HTC Desire 626G
مشکل +Desire 626G
فایل فلش +Desire 626G
مشکل فلش+ Desire 626G
صفحه ابی +Desire 626G
مشکل تصویر +Desire 626G
مشکل +Desire 626G بعد از فلش
حل مشکل +Desire 626G
صفحه صورتی+Desire 626G
حل مشکل تصویر +Desire 626G
حل مشکل خاموشی+ Desire 626G
خاموشی+Desire 626G
Desire 626G+ firmware 2016
Desire 626G+ poroblems
Desire 626G+ screen blue
رام +Desire 626G
مشکل HTC Desire 626G plus
فایل فلش HTC Desire 626G plus
مشکل فلش HTC Desire 626G plus
صفحه ابی HTC Desire 626G plus
مشکل تصویر HTC Desire 626G plus
مشکل HTC Desire 626G plus بعد از فلش
حل مشکل HTC Desire 626G plus
صفحه صورتی HTC Desire 626G plus
حل مشکل تصویر HTC Desire 626G plus
حل مشکل خاموشی HTC Desire 626G plus
خاموشی HTC Desire 626G plus
HTC Desire 626G plus firmware 2016
HTC Desire 626G plus poroblems
HTC Desire 626G plus screen blue
رام HTC Desire 626G plus
مشکل Desire 626G plus
فایل فلش Desire 626G plus
مشکل فلش Desire 626G plus
صفحه ابی Desire 626G plus
مشکل تصویر Desire 626G plus
مشکل Desire 626G plus بعد از فلش
حل مشکل Desire 626G plus
صفحه صورتی Desire 626G plus
حل مشکل تصویر Desire 626G plus
حل مشکل خاموشی Desire 626G plus
خاموشی Desire 626G plus
Desire 626G plus firmware 2016
Desire 626G plus poroblems
Desire 626G plus screen blue
رام Desire 626G plus
مشکل HTC Desire 626ph
فایل فلش HTC Desire 626ph
مشکل فلش HTC Desire 626ph
صفحه ابی HTC Desire 626ph
مشکل تصویر HTC Desire 626ph
مشکل HTC Desire 626ph بعد از فلش
حل مشکل HTC Desire 626ph
صفحه صورتی HTC Desire 626ph
حل مشکل تصویر HTC Desire 626ph
حل مشکل خاموشی HTC Desire 626ph
خاموشی HTC Desire 626ph
HTC Desire 626ph firmware 2016
HTC Desire 626ph poroblems
HTC Desire 626ph screen blue
رام HTC Desire 626ph
مشکل OPM1100
فایل فلش OPM1100
مشکل فلش OPM1100
صفحه ابی OPM1100
مشکل تصویر OPM1100
مشکل OPM1100 بعد از فلش
حل مشکل OPM1100
صفحه صورتی OPM1100
حل مشکل تصویر OPM1100
حل مشکل خاموشی OPM1100
خاموشی OPM1100
OPM1100 firmware 2016
OPM1100 poroblems
OPM1100 screen blue
رام OPM1100